genplay atlantic online logo

ITEM MALL

HOT
item-pic
Art gallery Daily Scroll (30 Days) ฟรี Excro Coin
ซื้อได้ถึง -
ราคาต่อหน่วย :
1,990
GC

ITEM DETAIL

เมื่อกดใช้จะได้รับ Art gallery Box (No trade) ทุกวัน วันละ 1 กล่อง
ในกล่องประกอบไปด้วย Art Gallery Pass จำนวน 1 ใบ และ Art Gallery Medal (No trade)จำนวน 3 ชิ้น
*** ท่านต้องเข้าเกมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อวันเพื่อรับไอเทม
*** ไม่สามารถกดใช้ซ้ำได้จนกว่าระยะเวลาของไอเทมชิ้นเก่าจะหมดไป
เลเวลขึ้นต่ำ 60 ขึ้นไป